currdb:
Определение №104/03.08.2017 по дело №717/2017 на ВКС, НК, II н.о.

№ 104

гр. София, 03.08.2017 г.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, второ наказателно отделение, в закрито съдебно заседание на тридесет и първи юли две хиляди и седемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖАНИНА НАЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ: 1. ГАЛИНА ЗАХАРОВА

2. ГАЛИНА ТОНЕВА

като разгледа докладваното от съдия Ж. Начева касационно частно дело № 717 по описа за 2017 г., за да се произнесе, взе предвид следното

Производството е по реда на чл. 43, т. 3 НПК.

С определение № 3 от 21.06.2017 г. по н.о.х.д. № 151/2017 г., председателят на Районен съд - гр. Момчилград прекратил производството по делото и изпратил същото на ВКС по компетентност, с оглед приложението на чл. 43, т. 3 НПК.

Прокурорът при Върховната касационна прокуратура писмено е заявил становище за основателност на искането за промяна на подсъдността.

Като съобрази горното, Върховният касационен съд, второ наказателно отделение установи:

Производството по н.о.х.д. № 151/2017 г. на РС - гр. Момчилград е образувано по внесен от РП – Момчилград обвинителен акт срещу В. В. К., Е. К. Р. и А. Е. Р. за престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 1, пр. 1, т. 4 и т. 5 вр. ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 НК.

Всички съдии от РС ...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи
No law branches!