currdb:
Определение №196/03.08.2017 по дело №192/2015 на ВКС, ТК, I т.о.

№ 196

София, 03.08.2017 год.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД – Търговска колегия, състав на І т.о. в закрито заседание на втори август през две хиляди и седемнадесета година в състав:

Председател: Дария Проданова

Членове: Емил Марков

Ирина Петрова

като изслуша докладваното от съдията Петрова т.д. № 192 по описа за 2015 год. за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.307,ал.1 ГПК.

Образувано е по молба на [фирма] за отмяна на основание чл.303,ал.1,т.1,т.3 ,т.4 и т.5 ГПК на влязлото в сила Решение № VI-842 от 01.08.2014г. по в.гр.д.№ 75/2014г. на Бургаския окръжен съд, с което по реда на чл.435 сл.ГПК са отменени постановления за възлагане на недвижими имоти от 27.12.2013г., издадени по изпълнително дело № 477/2011г. на ЧСИ Д. Н..

Твърдението е, че искането е допустимо, тъй като на отмяна по реда на чл.303 ГПК подлежат и действията на съдебния изпълнител, за които е предвидено обжалване по реда на чл.435 сл.ГПК, включително постановленията за възлагане на недвижим имот, както и решенията на съда по тези жалби в случаите, когато разрешавайки процесуалноправния въпрос, съдът по необходимост се произнася и по самото спорно материално право.

В писмени отговори по чл.306,ал.3, изр.второ ГПК ответниците по молбата [фирма] /н/ чрез синдика А. Н. и [фирма]/н/ чрез синдика Д....

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.