currdb:
Определение №193/03.08.2017 по дело №1574/2016 на ВКС, ТК, I т.о.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№193

София, 03.08.2017 год.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД – Търговска колегия, състав на І т.о. в закрито заседание на втори август през две хиляди и седемнадесета година в състав:

Председател: Дария Проданова

Членове: Емил Марков

Ирина Петрова

като изслуша докладваното от съдията Петрова т.д. № 1574 по описа за 2016 год. за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл.307,ал.1 ГПК.

Образувано е по молба за отмяна на основание чл.303, ал.1,т.5 и т.6 ГПК.

Молителката С. Д. Л. иска да бъде отменено Решение № 350 от 18.03.3016г. по в.гр.д.№ 384/2016г. на Варненския ОС, с което в производство по чл.435сл. ГПК е оставена без уважение жалбата на П. Х. Т. против постановление за възлагане на недвижим имот от 26.01.2016г. на ЧСИ Ст.Д. по изп.дело № 71/2013г. Искането е това решение да бъде отменено, като бъде отменено и постановлението за възлагане на недвижимия имот и делото да бъде върнато за ново разглеждане от друг състав, за да може Л. да се защити наравно с другите длъжници.

В писмен отговор [фирма] оспорва допустимостта и основателността на молбата за отмяна. Депозирано е становище от П. Т., който счита искането за отмяна за основателно.

Производството по делото е било спряно до приключва...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.