currdb:
Определение №46/07.08.2017 по дело №34/2017 на ВКС, ГК, Петчленен състав

Определение по гр.д.№ 34/2017 год. на 5 чл. с-в по описа на ГК на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 46

София, 07.08.2017 год.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД и ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД в закрито заседание на седми август през две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Дария Проданова

ЧЛЕНОВЕ: Бойка Стоилова

Илиана Славовска

Зоя Атанасова

Любомир Гайдов

като разгледа гр.д.№ 34/2017 год. на 5-членен съдебен състав по описа на Гражданска колегия на Върховния касационен съд, за да се произнесе взе предвид следното:

С определение в публичното заседание на 14.07.2014 год. е допусната техническа експертиза. С Определение № 43 от 25.07.2017 год. е постановено искането за посочване на експерти за изготвяне заключението да бъде отправено към от ДА”Електронно управление” и към ФМИ на СУ”Климент Охридски”.

Към настоящият момент, отговор от СУ”Климент Охридски” не е постъпил. Постъпило е писмо с вх.№ 8713/04.08.2017 год. от ДА”Електронно управление” в което се сочат специалисти и препоръчителния размер на хонорара за всеки от тях.

Настоящият съдебен състав счита, че за изготвянето на експертизата следва да бъдат назначени и двамата експерти, като в случай, че СУ”Климент Охридски” посочи специалист до края на текущата седмица, съставът ще прецени дали той да бъде назначен допълнително. Хонорарът ще следва да бъде определен в размер на по 800 лв. за всеки от експертите поотделно.

Третото н...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи
No law branches!