currdb:
Определение №476/07.08.2017 по дело №1069/2017 на ВКС, ТК, I т.о.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 476

София, 07.08.2017 г.

Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, Първо отделение, в закритото заседание на четиринадесети юни през две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Дария Проданова

ЧЛЕНОВЕ: Емил Марков

Ирина Петрова

при секретаря ………………………………..……. и с участието на прокурора ………………………………….., като изслуша докладваното от съдията Емил Марков търг. дело № 1069 по описа за 2017 г., за да се произнесе взе предвид:

Производството е по реда на чл. 288 ГПК.

Образувано е по касационната жалба с вх. № 581/20.ІІ.2017 г. на „Застрахователно дружество [фирма]-София, подадена чрез неговия юрисконсулт против въззивното решение № 52 на Благоевградския ОС, ГК, 1-и с-в, от 5.І.2017 г., постановено по гр. дело № 736/2016 г., с което е било изцяло потвърдено първоинстанционното решение № 5614/13.VІІ.2016 г. на РС-Благоевград по по гр. д. № 218/2016 г. С последното частично са били уважени срещу застрахователя настоящ касатор 7-те обективно кумулативно съединени преки осъдителни иска на З. П. А. от [населено място] поле, [община], всеки един от които с правно основание по чл. 226, ал. 1 КЗ отм. и с цена под законоустановения минимум от 25 000 лв., а последният от тях с предмет понесени от ищеца имуществени вреди от процесното ПТП, настъпило ...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.