currdb:
Определение №261/07.08.2017 по дело №7144/2014 на ВКС, ГК, IV г.о.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 261

София, 07 август 2017г.

Върховният касационен съд на Република България, състав на Четвърто гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на тридесет и първи юли две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: БОЙКА СТОИЛОВА

ЧЛЕНОВЕ: МИМИ ФУРНАДЖИЕВА

ВЕЛИСЛАВ ПАВКОВ

изслуша докладваното от съдия Б.Стоилова гр. дело № 7144 по описа за 2014г. и приема следното:

С определение № 435/16.ХІІ.2014г. ВКС на РБ спря производството по настоящото дело до постановяване на тълкувателно решение по т.д. № 7/2014г. на ОСГТК. Тълкувателното решение е постановено на 31.VІІ.2017г., следователно е налице предпоставката за възобновяване на производството.

След възобновяване на производството съдът съобразно чл.307 ал.1 ГПК следва да се произнесе и по допустимостта на молбата за отмяна, при което съобрази следното:

Делото е образувано по молбата на Р. Д. Г. от [населено място] за отмяна на решението на Пловдивския РС от 13.V.2013г. по гр.д. № 2355/2013г., с което молителката е задължена да се въздържа от домашно насилие над Х. Т. Т. от [населено място], изразяващо се в отправяне на обиди, ругатни и закани, със срок на мярката за защита шест месеца, и тя е осъдена да заплати в полза на държавата глоба в размер на 500лв. за извършената от нея проява на домашно насилие над Х. Т.. Молителката твърди, че срещу нея е постановено неприсъствено решение...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи
No law branches!