currdb:
Определение №200/07.08.2017 по дело №871/2016 на ВКС, ТК, I т.о.

ДОПЪЛНИТЕЛНО

Р Е Ш Е Н И Е

№ 200

София, 07.08.2017 г.

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, Първо отделение, в закритото заседание на тридесет и първи юли през две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Дария Проданова

ЧЛЕНОВЕ: Емил Марков

Ирина Петрова

при секретаря ......................................…..……. и с участието на прокурора........……………….............., като изслуша докладваното от съдията Емил Марков т. д. № 871 по описа за 2016 г., за да се произнесе взе предвид:

Производството е по чл. 248 ГПК, а по служебен почин на ВКС – и по чл. 247 ГПК.

Образувано е по молба с вх. № 8599/7.ІХ.2016 г. на адвокат В. В. Т. от САК, действал като процесуален представител по пълномощие на ищцата в исковото производство по чл. 47 ЗМТА Д. Б. Г. от [населено място], област П., в която той прави искане постановеното от ВКС решение № 145/22.VІІІ.2016 г. по настоящето дело да бъдело „допълнено и изменено” в частта му за разноските, като там посочената сума в размер на 50 лв., присъдена на Г. „като изплатен адвокатски хонорар” да се отрази като платена в действителност държавна такса, а отделно от това на него, ...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.