currdb:
Определение №422/07.08.2017 по дело №1486/2017 на ВКС, ТК, I т.о.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 422

София, 07.08.2017г.

Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, Първо отделение, в закритото заседание на тридесет и първи юли през две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Дария Проданова

ЧЛЕНОВЕ: Емил Марков

Ирина Петрова

при секретаря …………………………..……. и с участието на прокурора…….……..………………, като изслуша докладваното от съдията Емил Марков ч. т. дело № 1486 по описа за 2017 г., за да се произнесе взе предвид:

Производството е по реда на чл. 274, ал. 3-във вр. чл. 130 ГПК и се развива едностранно.

Образувано е по частната касационна жалба с вх. № 8593/16.V.2017 г. на М. А. А. Д. от София, подадена чрез неговия процесуален представител по пълномощие от САК против определение № 1265 на Софийския апелативен съд, ТК, 6-и с-в, от 12.ІV.2017 г., постановено по ч. гр. дело № 1295/2017 г., с което е била оставена без уважение негова частна жалба срещу онази част от определението от 13.ІІ.2017 г. на СГС, ТК, с-в VІ-15, по т. д. № 4094/2016 г., с която – на основание чл. 130 ГПК - е била върната исковата му молба и е било прекратено първоинстанционното пр-во по част от исковете, предявени с нея.

Оплакванията на частния касатор Д. са за необоснованост и постановяване на атакув...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.