currdb:
Определение №399/07.08.2017 по дело №2917/2017 на ВКС, ГК, IV г.о.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е№ 399

София, 07 август 2017 г.

Върховният касационен съд на Република България, четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и четвърти юли през две хиляди и седемнадесетата година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: БОЙКА СТОИЛОВА

ЧЛЕНОВЕ: МИМИ ФУРНАДЖИЕВА

ВЕЛИСЛАВ ПАВКОВ

като изслуша докладваното от съдия Фурнаджиева ч.гр.д. № 2917 по описа на четвърто гражданско отделение на съда за 2017 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 274, ал. 2 ГПК.

Образувано е по частната жалба на С. К. В. с адрес в [населено място], представлявана от адв. Б. Б., против определение № 271 от 9 май 2017 г., постановено по в.гр.д. № 148 по описа на апелативния съд в гр.Варна за 2017 г., с което е прекратено производството по делото на основание чл. 262, ал. 2, т. 2 ГПК.

В частната жалба се поддържа, че обжалваното определение е неправилно и постановено в нарушение на закона. Излагат се оплаквания, че неправомерно окръжният съд, а впоследствие и апелативният, са допуснали назначаването на служебен защитник на ответниците, без да са били налице основанията за това, визирани в чл. 47 ГПК. Твърди се, че по делото липсват удостоверения от общината, установяващи, че ответниците нямат регистриран постоянен или н...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.