currdb:
Определение №201/07.08.2017 по дело №2324/2016 на ВКС, ТК, I т.о.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 201

07.08. 2017г.

[населено място]

Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, Първо отделение в закрито заседание на първи август през две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛЕОНОРА ЧАНАЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ: РОСИЦА БОЖИЛОВА

ЛЮДМИЛА ЦОЛОВА

като разгледа докладваното от съдия Цолова т.д.№2324/16г.,за да се произнесе,взе предвид следното:

Производството е образувано по молба на [фирма] по чл.248 от ГПК,с която е направено искане за изменение на решение №52 ,постановено на 22.06.2017г. по настоящото дело в частта,с която в полза на И. И. са присъдени разноски в размер на 1999,88 лв., като бъде взето предвид направено от молителя възражение за прекомерност на заплатеното от противната страна адвокатско възнаграждение.

Ответникът по молбата И. И. е възразил срещу направеното искане.

Молбата е подадена от легитимирана страна в срока по чл.248 ал.1 ГПК,поради което е допустима.

Върховният касационен съд,ТК, състав на Първо отделение, като взе предвид изложеното в молбата и при съобразяване данните по делото, счита, че са налице законоустановените предпоставки за уважаване на направеното в нея искане.

Производството по делото е образувано въз основа на подадена от И. И. И. молба за отмяна на арбитражно решение. В отговора на...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.