currdb:
Определение №398/07.08.2017 по дело №2910/2017 на ВКС, ГК, IV г.о.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е№ 398

София, 07 август 2017 г.

Върховният касационен съд на Република България, четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и четвърти юли през две хиляди и седемнадесетата година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: БОЙКА СТОИЛОВА

ЧЛЕНОВЕ: МИМИ ФУРНАДЖИЕВА

ВЕЛИСЛАВ ПАВКОВ

като изслуша докладваното от съдия Фурнаджиева ч.гр.д. № 2910 по описа на четвърто гражданско отделение на съда за 2017 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 274, ал. 2 ГПК.

Образувано е по частна жалба на [фирма], със седалище и адрес на управление в [населено място], представлявано от управителя Ц. Б. Г., против определение № 137 от 10 април 2017 г., постановено по в.гр.д. № 77 по описа на апелативния съд в гр.Велико Търново за 2017 г., с което е върната въззивна жалба против решение № 319 от 30 август 2016 г., постановено по гр.д. № 476/2016 г. по описа на окръжния съд в [населено място] като нередовна.

В частната жалба се сочи, че обжалваното определение е неправилно, като постановено в противоречие на материалния и процесуалния закон и необосновано.

С обжалваното определение се приема, че подадената против решение № 319 от 30 август 2016 г. по гр.д. № 476/2016 г. на окръжния съд в гр.Русе въззивна жалба не отговаря на изискванията за редовност. Въззивнат...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи
No law branches!