currdb:
Определение №861/07.08.2017 по дело №939/2017 на ВКС, ГК, IV г.о.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е№ 861

София, 07 август 2017 г.

Върховният касационен съд на Република България, четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на пети юни през две хиляди и седемнадесетата година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: БОЙКА СТОИЛОВА

ЧЛЕНОВЕ: МИМИ ФУРНАДЖИЕВА

ВЕЛИСЛАВ ПАВКОВ

като изслуша докладваното от съдия Фурнаджиева гр.д. № 939 по описа на четвърто гражданско отделение на съда за 2017 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 288 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на Р. А. в качеството му на кмет на [населено място], общ. С., представляван от адв. Е. П., против решение № 442 от 7 ноември 2016 г., постановено по в.гр.д. № 790 по описа на окръжния съд в гр.Велико Търново за 2016 г., с което е отменено решение № 73 от 25 май 2016 г., постановено по гр.д. № 137/2016 г. по описа на районния съд в [населено място], и вместо него е признато за незаконно и е отменено уволнението на Ц. С. Г., с адрес в [населено място], Г. е възстановена на работа на заеманата преди уволнението длъжност „главен специалист финанси” в кметството, и кметството е осъдено да й заплати сумата от 3126 лева обезщетение за оставането й без работа за периода 01.02.-01.08.2016 г. поради незаконното уволнение, ведно със законната лихва от датата на предявяването на иска, и в тежест на касато...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи
No law branches!