currdb:
Определение №202/07.08.2017 по дело №621/2015 на ВКС, ТК, I т.о.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 202

07.08.2017г.

[населено място]

Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, Първо отделение в закрито заседание на трети август през две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛЕОНОРА ЧАНАЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ: РОСИЦА БОЖИЛОВА

ЛЮДМИЛА ЦОЛОВА

като разгледа докладваното от съдия Цолова т.д.№621/15г.,за да се произнесе,взе предвид следното:

С определение №159 от 17.07.2017 г. настоящият състав е констатирал, че са налице предпоставките на чл. 29 ал. 4 ГПК и на ответника по молбата следва да бъде назначен особен представител.В определението е пропуснал да определи и възложи в съответна тежест разноските за особения представител.

Изпратеното до Софийска адвокатска колегия писмо за посочване на адвокат за назначаването му от съда, погрешно е оформено като искане по чл.25 ал.4 ЗПП. Поради допуснатата неточност искането не е изпълнено,видно от постъпилия отговор от председателя на САК от 27.07.17г.

С оглед това настоящият състав намира,че следва да се произнесе с настоящото определение,с което да определи разноски за особения представител , на който да бъде връчено съобщението за прекратяване на производството, в размер на сумата 60 лв., платимо от дружеството-касатор [фирма] в едноседмичен срок от получаване на съобщението.

След представ...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи