currdb:
Определение №206/07.08.2017 по дело №78/2017 на ВКС, ТК, I т.о.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 206/ 07.08.2017г.

Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, Първо отделение, в закрито заседание на четвърти август пред двехиляди и седемнадесета година , в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛЕОНОРА ЧАНАЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ: РОСИЦА БОЖИЛОВА

ЛЮДМИЛА ЦОЛОВА

изслуша докладваното от съдията Чаначева ч.т.д. № 78/2017 година.

Производството е по реда на чл. 248, ал. 1 ГПК, образувано по молба с вх. № 6845/16.06.2017 г. на [фирма], [населено място], с която се иска допълване на постановеното от Върховния касационен съд, I т.о. определение № 91 от 07.06.2017 г. по т.дело № 78/2017 г., като бъдат присъдени направените, в производството по чл. 303 и сл. от ГПК, разноски.

Ответникът по молбата - [фирма], [населено място], не е заявил становище.

Молбата е подадена в срока по чл. 248, ал. 1 ГПК и е процесуално допустима, а разгледана по същество и основателна.

С определение № 91 от 07.06.2017 г. по т.дело № 78/2017 г. на ВКС, I т.о. е оставена без разглеждане молбата на [фирма], [населено място] за отмяна на основание чл. 303, т. 5 ГПК на влязлото в сила решение № 109 от 01.07.2016 г. по гр.д. № 213/2016 г. на Сливенски...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.