currdb:
Определение №204/07.08.2017 по дело №289/2017 на ВКС, ТК, I т.о.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 204

07.08. 2017г.

[населено място]

Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, Първо отделение в закрито заседание на трети август през две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛЕОНОРА ЧАНАЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ: РОСИЦА БОЖИЛОВА

ЛЮДМИЛА ЦОЛОВА

като разгледа докладваното от съдия Цолова т.д.№289/17г.,за да се произнесе,взе предвид следното:

Производството е по чл.248 ГПК.

Образувано е по молба на Е. Т. Д.,В. Д. Д.,Т. Д. Д. и Й. В. К.,с която е направено искане за изменение на определение №278/15.05.17г. ,постановено по настоящото дело в частта,с която в полза на противната страна [фирма] са присъдени разноски в размер на 6000 лв. за адвокатско възнаграждение. Искането е обосновано със съображения за недължимост на същите с оглед изхода на производството пред касационната инстанция.

Ответникът по молбата [фирма] не е представил отговор в указания му срок.

Третото лице К. Д. Ф. също не се е ангажирал със становище.

Молбата е подадена от легитимирана страна в срока по чл.248 ал.1 ГПК,поради което е допустима.

Върховният касационен съд,ТК,състав на Първо отделение, като взе предвид изложеното в молбата и при съобразяване данните по делото, счита, че са налице за...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.