currdb:
Определение №203/07.08.2017 по дело №1466/2017 на ВКС, ТК, I т.о.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 203

07.08. 2017г.

[населено място]

Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, Първо отделение в закрито заседание на първи август през две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛЕОНОРА ЧАНАЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ: РОСИЦА БОЖИЛОВА

ЛЮДМИЛА ЦОЛОВА

като разгледа докладваното от съдия Цолова т.д.№1466/17г.,за да се произнесе,взе предвид следното:

Производството по делото е образувано по подадена от С. И. К. и Н. М. К. молба за отмяна на основание чл.303 ал.1 т.5 ГПК на определение №488/16.03.2017г. по в.ч.гр.д.№551/16г. на Апелативен съд Велико Т., с което е потвърдено определение №396/04.08.16г. по ч.гр.д.№644/16г.,с което е оставена без разглеждане жалбата на молителите срещу действия на ЧСИ Д.Б.,с район на действие гр.В.Т.,извършени по изпълнително дело №20157260400239,изразяващи се в налагане на възбрана,извършване на опис и публична продан на недвижим имот,находящ се в [населено място] и е прекратено производството по делото.

Ответникът по молбата С. Г. Х. /длъжник в изпълнителното производство/ е възразил срещу допустимостта и основателността й.

Ответникът [фирма] /взискател по изпълнението/ не се е ангажирал със становище.

Върховният касационен съд, Търговска колегия,състав на Първо търговско отделение, при осъществяване преценката по

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.