currdb:
Определение №205/07.08.2017 по дело №799/2014 на ВКС, ТК, I т.о.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 205

07.08.2017г.

[населено място]

Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, Първо отделение в закрито заседание на първи август през две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛЕОНОРА ЧАНАЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ: РОСИЦА БОЖИЛОВА

ЛЮДМИЛА ЦОЛОВА

като разгледа докладваното от съдия Цолова т.д.№799/14г.,за да се произнесе,взе предвид следното:

Производството е по чл. 230 ал.1 ГПК.

С определение №184/16.06.2015г. по т.д.№799/14г. след отмяна на определението от съдебно заседание,с което е даден ход по същество след допуснато касационно обжалване, производството по делото е спряно на основание чл.229 ал.1 т.7 вр. чл.292 ГПК.С определението,поради констатирана противоречива практика на състави на ВКС,обективирана в решения по чл.290 ГПК, е предложено на ОСГТК на ВКС да бъде постановено тълкувателно решение по въпросите „Действителен ли е договор за наем,към който са приложими разпоредбите на ЗЗД,ако същият е с предмет отдаване за възмездно ползване на земеделска земя,с оглед наличието на специална законова регламентация относно реда и начина на отдаване за възмездно ползване на обектите,посочени в чл.1 ал.3 от специалния Закон за аре...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.