currdb:
Определение №478/07.08.2017 по дело №742/2017 на ВКС, ТК, I т.о.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 478

[населено място] 07.08.2017 г.

Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, Първо отделение в закрито заседание на петнадесети май през две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛЕОНОРА ЧАНАЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ: РОСИЦА БОЖИЛОВА

ЛЮДМИЛА ЦОЛОВА

като разгледа докладваното от съдия Цолова т.д.№742/17г.,за да се произнесе,взе предвид следното:

Производството е по чл.288 от ГПК.

С решение №123/15.01.16г. по т.д.№72/15г. Софийски апелативен съд е отменил частично решение №1231/29.07.14г. по гр.д.№2075/07г. на Софийски градски съд и е осъдил ответниците [фирма] и [фирма] да заплатят солидарно на Етнографски институт с музей при Б. обезщетение в размер на 10 500 лв. на основание чл.9 във връзка с чл.94а ЗАПСП за вреди от нарушение правата му върху авторски произведения. С решението на САС е потвърдено решението на СГС в останалата му обжалвана част - с която са отхвърлени искът за обезщетение за разликата над 10 500 лв. и исковете с правно основание чл.95 ал.1 т.т.2,3 и 5 ЗАПСП.

С решение №1155/07.06.16г. е допусната поправка на очевидна фактическа грешка в решение №123/15.01.16г,като ответниците са осъдени да заплатят на ищеца сумата 2787 лв. разноски за производството пред двете инст...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.