currdb:
Определение №667/07.08.2017 по дело №1547/2017 на ВКС, ГК, III г.о.

№ 667

С., 07.08. 2017 година

Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито заседание на четиринадесети юни, през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛА ДИМИТРОВА

ЧЛЕНОВЕ: КАПКА ЮСТИНИЯНОВА

ДАНИЕЛА СТОЯНОВА

като разгледа докладваното от съдия Светла Димитрова гр.д. № 1547 по описа за 2017 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производство по реда на чл. 288, вр. с чл. 280, ал. 1 ГПК.

Постъпила е касационна жалба вх. № 1662 от 13.03.2017 г. от Регионален исторически музей/Р./ – С., представляван от директора Н. Т. С., чрез пълномощника си адв. Г. Н. от АК-Велико Т., против въззивно решение № 25 от 10.02.2017 г., постановено по в.гр.д. № 7/2017 г. на Окръжен съд - Сливен, ГО, с което като е потвърдено решение № 875 от 15.11.2016 г. по гр.д. № 3386/2016 г. на Сливенския районен съд, е уважен предявеният от М. Б. З. от [населено място] срещу касатора, иск с правно основание чл. 357, ал. 1, вр. с чл. 314, вр. с чл. 317, ал. 3 КТ, като е отменена заповед № 01-РД-12-47/14.07.2016 г. на Директор по заместване на Р. – С., с която на основание чл. 314 и чл. 317, ал. 3 КТ М. З. е преместена от длъжност „гл. счетоводител...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи