currdb:
Определение №664/07.08.2017 по дело №1632/2017 на ВКС, ГК, III г.о.

№ 664

С., 07.08. 2017 година

Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито заседание на четиринадесети юни, през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛА ДИМИТРОВА

ЧЛЕНОВЕ: КАПКА ЮСТИНИЯНОВА

ДАНИЕЛА СТОЯНОВА

като разгледа докладваното от съдия Светла Димитрова гр.д. № 1632 по

описа за 2017 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Постъпила е касационна жалба от Д. С. Д. от [населено място], чрез пълномощника си адв. М. Х. Г., срещу въззивно решение № 9260 от 21.12.2016 г. по в.гр.д. № 11604/2016 г. на Софийски градски съд, ГО, ІV-А въззивен състав, с което като е потвърдено решението от 05.04.2016 г. по гр. дело № 57855/2014 г. на Софийски районен съд, І ГО, 26 с-в, са отхвърлени исковете на Д. С. Д. срещу И. С. С. от [населено място] и [фирма] [населено място], с правно основание чл. 79, ал. 1, вр. с чл. 286 ЗЗД, вр. с чл. 51 ТЗ и чл. 86, ал. 1 ЗЗД, за сумата от 7 500 евро, дължима главница по договор от 16.03.2011 г. и сумата от 2 250 евро, лихва за забава, за периода от 24.10.2011 г. – 24.10.2014 г., като неоснователни. Релевират се касационните основания по чл. 281, т. 3 ГПК.

В изложение за допускане на касацион...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.