currdb:
Определение №665/07.08.2017 по дело №1660/2017 на ВКС, ГК, III г.о.

№ 665

С., 07.08. 2017 година

Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и първи юни, през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛА ДИМИТРОВА

ЧЛЕНОВЕ: КАПКА ЮСТИНИЯНОВА

ДАНИЕЛА СТОЯНОВА

като разгледа докладваното от съдия Светла Димитрова гр.д. № 1660 по описа за 2017 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производство по чл. 288, вр. с чл. 280, ал. 1 ГПК.

Постъпила е касационна жалба от [фирма] [населено място], чрез пълномощника си адв. Т. Б. от АК-П., против въззивно решение № 488 от 23.01.2017 г., постановено по в.гр.д. № 9172/2016 г. на Софийски градски съд, ГО, ІІ-Г въззивен състав, с което като е отменено изцяло решение от 17.05.2016 г. на Софийски районен съд, І ГО, 28 състав, постановено по гр.д. № 72250/2015 г., е развален договор за покупко-продажба на моторно превозно средство от 12.06.2014 г., сключен между [фирма] като продавач и Л. П. Л. като купувач, с който продавачът прехвърля собственост на лек автомобил марка Мерцедес А 150, с рама WDD1690311J084305 срещу сумата от 7900 лв., на основание чл. 190, ал. 1 ЗЗД и [фирма] е осъден да заплати на Л. П. Л. сумата от 7 900 лв., на основание чл. 55, ал.1, пр. 3 ЗЗД, ведно с законната лих...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.