currdb:
Определение №666/07.08.2017 по дело №1756/2017 на ВКС, ГК, III г.о.

№ 666 гр. София, 07.08. 2017 година

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД - Трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на двадесет и първи юни през две хиляди и седемнадесета година в състав:

Председател: СВЕТЛА ДИМИТРОВА

Членове: КАПКА ЮСТИНИЯНОВА

ДАНИЕЛА СТОЯНОВА

като изслуша докладваното от съдията Светла Димитрова гр.д. № 1756/2017 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по чл. 288, вр. с чл. 280, ал. 1 ГПК.

Постъпила е касационна жалба от Апелативна прокуратура [населено място] против въззивно решение № 323 от 10.02.2017 г., постановено по в.гр.д. № 4819/2016 г. на Софийския апелативен съд, в частта му, с която е потвърдено решение № 6440 от 02.08.2016 г., постановено по гр.д. № 8658/2014 г. на Софийски градски съд, І ГО, 17 с-в, като Прокуратурата на Република България е осъдена да заплати на М. И. Н. от [населено място], на основание чл. 2, ал. 1, т. 3 ЗОДОВ, сумата от 25 000 лв., представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди от обвинение в престъпление по чл. 123, ал. 1, пр. 2, ал. 1 НК, за което е оправдан с присъда от 26.11.2010 г. по НОХД № 2882/2009 г. по описа на СГС, влязла в сила на 14.12.2010 г., ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 18.06.2011 г. до окончателното плащане. Релевира касационните основания по чл. 281, т. 3 ГПК.

В излож...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.