currdb:
Определение №860/07.08.2017 по дело №5047/2016 на ВКС, ГК, IV г.о.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 860

София, 07 август 2017г.

Върховният касационен съд на Република България, състав на Четвърто гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на двадесет и втори май две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: БОЙКА СТОИЛОВА

ЧЛЕНОВЕ: МИМИ ФУРНАДЖИЕВА

ВЕЛИСЛАВ ПАВКОВ

изслуша докладваното от съдия Б.Стоилова гр. д. № 5047 по описа за 2016г. и приема следното:

Производството е по чл.288 от ГПК. Образувано е по касационната жалба на адвокат С.Р. като процесуален представител на Р. Д. М.-С. от [населено място] срещу въззивното решение на СГС от 29.VІІ.2016г. по в.гр.д. № 1503/2016г.

Ответникът по касационната жалба [фирма] София не е подал отговор по реда на чл.287 ал.1 ГПК.

Касационната жалба е допустима – подадена е в преклузивния срок, от страна, имаща право и интерес от обжалването, и срещу подлежащ на обжалване въззивен съдебен акт.

По допускането на касационно обжалване на въззивното решение ВКС на РБ съобрази следното:

С решението си от 29.VІІ.2016г. СГС е потвърдил решението на СРС от 12.Х.2015г. по гр.д. № 48063/2013г. в частта, с която е отхвърлен предявеният от Р. М.-С. срещу [фирма] иск по чл.49 ЗЗД за присъждане на 7000лв. обезщ...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.