currdb:
Определение №113/07.08.2017 по дело №830/2017 на ВКС, НК, I н.о.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 113

гр. София, 07 август 2017 г.

Върховният касационен съд на Република България, І НО, в закрито заседание, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАВЛИНА ПАНОВА

ЧЛЕНОВЕ: МИНА ТОПУЗОВА

ЛАДА ПАУНОВА

при секретар………………………………………………при становището на прокурора….....…Антони ЛАКОВ...........................................…изслуша докладваното от съдия Топузова частно наказателно дело № 830 по описа за 2017 г.

Производството е с правно основание чл. 43, т.3 от НПК.

Образувано е въз основа на определение от 19.07.2017г. на председателя на районен съд гр. Омуртаг по нохд № 142/17г. по описа на същия съд, с което е прекратено съдебното производство и делото е изпратено по компетентност на ВКС.

Прокурорът от ВКП е изразил становище, че делото следва да се разгледа от друг, еднакъв по степен съд.

Върховният касационен съд, І НО, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството по делото е образувано по внесен обвинителен акт срещу Н. М. Н. за престъпления по чл.325, ал.1 и по чл.131, ал.1, т.12 от НК. Съдиите от районния съд в гр. Омуртаг са се отвели от разглеждането на делото, тъй като пострадал по него е И. С. З. – съпруг на председателя на районния съд Н. З..

Върховният касационен съд счита, че предвид невъзможността за образуване на състав в съда, на който делото е подсъдно, същото следва да бъде изпратено за разглеждане...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.