currdb:
Определение №139/09.08.2017 по дело №3069/2017 на ВКС, ГК, II г.о.

№ 139/09.08.2017г.Върховен касационен съд на Република България, Гражданска колегия, Второ отделение в закритото заседание на девети август две хиляди и седемнадесета година в състав:Председател: Илияна Папазова

Членове: Геника Михайлова

Димитър Димитровразгледа докладваното от съдия Михайлова ч. гр. д. № 3069 по описа за 2017 г.

Производството е по чл. 282, ал. 2 ГПК.

Постъпила е молба от касатора С. С. (А.) У. с искане за спиране на изпълнението на въззивното решение № 4401/ 19.06.2017 г. по гр. д. № 4431/ 2017 г., с което Софийски градски съд потвърждавайки решение № 16299/ 18.10.2016 г. по гр. д. № 63306/ 2014 г. на Софийски районен съд, на основание чл. 108 ЗС осъжда касатора да предаде на Р. Л. П. и на С. Л. Ч. владението на 29. 70 % от 246/ 527 идеални части от дворно място с площ от 527 кв. м., съставляващо УПИ V-30, УПИ VI-31 и УПИ IX-32 по плана на [населено място], местността „Ц. Б. III“, както и част от ПИ 30, ПИ 31 и ПИ 32 от актуалния план на [населено място], попадащ в кадастрален лист 0538, както и върху 29. 70 % от 246/ 527 идеални части от правото на собственост върху пристройка, изградена до северната фасада на основната сграда, състояща се от избено помещение, две стаи на партерния етаж с обща площ 30 кв. м. и лятна кухня със санитарен възел на втория етаж с об...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.