currdb:
Определение №47/09.08.2017 по дело №34/2017 на ВКС, ГК, Петчленен състав

Определение по гр.д.№ 34/2017 год. на 5 чл. с-в по описа на ГК на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 47

С., 09.08.2017 год.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД и ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД в закрито заседание на осми август през две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Дария Проданова

ЧЛЕНОВЕ: Б. Стоилова

И. Славовска

З. Атанасова

Л. Гайдов

като разгледа гр.д.№ 34/2017 год. на 5-членен съдебен състав по описа на Гражданска колегия на Върховния касационен съд, за да се произнесе взе предвид следното:

Постъпил е отговор от СУ”К. О.” с изх.№ 8713/27.07.2017 год. в който е посочен специалист, който ще следва да бъде назначен за проучване на делото и участие в изготвянето на експертно заключение.

Хонорарът му ще следва да бъде определен в размер на по 2000 лв., както е посочено в писмото на декана на Факултета по математика и информатика. За целта, ще следва да бъде уведомен жалбоподателя, че следва да довнесе още 600 лв. депозит за вещо лице.

Третото неучастващо лице Висш съдебен съвет е задължено да осигури достъп на вещото лице до системата за електронно гласуване и до всички документи свързани с нея, които имат връзка с изпълнение на поставените му задачи.

Водим от горното, съдебният състав

О П Р Е Д Е Л И:

НАЗНАЧАВА проф. д-р К. С. С. с за вещо лице по делото, като му възлага участие в изготвянето на експертно заключение по следните въпроси:

1./ Да ус...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи
No law branches!