currdb:
Определение №463/09.08.2017 по дело №1849/2017 на ВКС, ТК, II т.о.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№.463

гр. София, 09.08..2017 г.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, ТК, II отделение, в закрито заседание на девети август, две хиляди и седемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАРИЯ ПРОДАНОВА

ЧЛЕНОВЕ: НИКОЛАЙ МАРКОВ

СВЕТЛА ЧОРБАДЖИЕВА

като разгледа докладваното от съдия Марков ч.т.д.№1849 по описа за 2017 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.282, ал.2 от ГПК.

Постъпила е молба от [фирма] с искане за спиране изпълнението на въззивно решение от №79 от 14.07.2017 г. по в.т.д.№170/2017 г. на АС Бургас, в частта, с която е потвърдено решение №564 от 11.01.2017 г. по т.д.№527/2015 г. на ОС Бургас в частта, с която [фирма] е осъдено да заплати на [фирма] сумата от 13 560 лв., възнаграждение за окрупняване на понтони /покривни детайли/ съгласно фактура №34 от 22.07.2015 г., в изпълнение на допълнително споразумение от 25.06.2015 г. към договор №1402 от 25.08.2014 г. за извършване на СМР, ведно със законната лихва то 14.10.2015 г. до окончателното изплащане.

Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение, след като прецени наведените доводи и данните по делото, намира следното:

Производството по т.д.№527/2015 г. на ОС Бургас е образувано по предявени от [фирма] обективно съединени искове, включит...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.