currdb:
Определение №464/09.08.2017 по дело №208/2017 на ВКС, ТК, II т.о.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 464

Гр.София, 09.08.2017 година

Върховният касационен съд на Република България,Търговска колегия Второ отделение в закрито заседание на пети юли две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНЯ АЛЕКСИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:НИКОЛАЙ МАРКОВ

СВЕТЛА ЧОРБАДЖИЕВА

изслуша докладваното

от съдията СВЕТЛА ЧОРБАДЖИЕВА

частно търговско дело № 208/2017 г.

за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 2 ГПК.

Обжалвано е определение на Варненския апелативен съд № 717/22.11.2016 г. по ч.гр.д. № 580/2016 г., с което е прекратено производството по делото, образувано по жалби срещу решението на Варненския окръжен съд, постановено по гр.д. № 1289/16 г. под № 974/13.07.2015 г. и постановеното по реда н чл. 247, ал. 1 ГПК решение за поправянето на очевидна фактическа грешка в него № 1144/28.09.2016 г. В частните жалби на [фирма] /н/, на [фирма], на [фирма] и на ТД на НАП – В., се поддържа, че определението е неправилно. Претендира се отмяната му и връщане на делото за продължаване на процесуалните действия от Варненски апелативен съд.

Жалбите са подадени в срок от заинтересовани легитимирани страни срещу подлежащо на обжалване определение от вида на преграждащите развитието на произв...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.