currdb:
Определение №180/09.08.2017 по дело №1352/2015 на ВКС, ТК, II т.о.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 180

София, 09.08.2017 година

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република БЪЛГАРИЯ, Търговска колегия, Второ отделение в закрито съдебно заседание на пети юли през две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНЯ АЛЕКСИЕВА

ЧЛЕНОВЕ: НИКОЛАЙ МАРКОВ

СВЕТЛА ЧОРБАДЖИЕВА

като изслуша докладваното от съдия СВЕТЛА ЧОРБАДЖИЕВА т. дело № 1352 по описа за 2015 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 282, ал. 5 ГПК.

С определение на Върховния касационен съд, Второ търговско отделение №815/10.11.2016 г. по т. д. № 1352/2015 г. не е допуснато касационно обжалване на решение № 34/19.02.2015 г. по в. гр. д. № 1160/2014 г. на Великотърновския окръжен съд. С въззивното решение е отменено решение на Районен съд Горна Оряховица по гр. д. № 2067/2013 г. на Горноряховския районен съд и е постановено осъждането на [фирма] [населено място], [община], да заплати на [фирма] Л. сумата 11 000 лв., представляваща неустойка за неизпълнение на договор от 14 август 2013 и 1550 лв. разноски. Изпълнението на въззивното решение по гр. д. № 1160/2014 г. на Великотърновския окръжен съд е било спряно с Определение № 3/04.05.2015 г. по настоящото дело на ВКС срещу надлежно обезпечение по чл. 282, ал. 2 ГПК в размер на ...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.