choosed database:exlege1_vkscurrdb:
Определение №144/20.11.2017 по дело №1146/2017 на ВКС, НК, II н.о.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 144

гр. София, 20.11.2017 година

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, второ наказателно отделение, в закрито съдебно заседание на седемнадесети ноември две хиляди и седемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТЕОДОРА СТАМБОЛОВА

ЧЛЕНОВЕ: БИСЕР ТРОЯНОВ

ГАЛИНА ТОНЕВА

при становището на прокурора от ВКП Мария Михайлова разгледа докладваното от съдия Тонева касационно частно дело № 1146 по описа за 2017 г. като за да се произнесе, взе предвид следното:Производството е по реда на чл.43 т.1 от НПК. Образувано е по повод определение на СРС, НО, 107 състав от 24.10.2017 г. по НЧХД № 10354/2017 г., с което производството по делото е прекратено и същото е изпратено на ВКС за определяне на друг, еднакъв по степен съд, който да го разгледа.

Прокурорът от Върховна касационна прокуратура е изразил становище, че е налице процесуалното основание по чл.43 т.1 от НПК за промяна на местната подсъдност на делото.

Върховният касационен съд, второ наказателно отделение, след като обсъди данните по делото, намери за установено следното:

Производството по НЧХД № 10354/17 г. по описа на СРС, НО, 107 състав е образувано въз основа на определение № 60 от 15.06.2017 г. по КЧД № 603/2017 г. на ВКС, ІІІ НО, с което на основание чл.44 ал.1 от Н...

Ключови думи