О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 147

София, 27.11.2017 г.

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, Второ наказателно отделение, в закрито съдебно заседание на двадесет и седми ноември през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛЕНА АВДЕВА

ЧЛЕНОВЕ: 1. ТАТЯНА КЪНЧЕВА

2. БИСЕР ТРОЯНОВ

разгледа докладваното от съдия Троянов частно наказателно дело № 1190 по описа за 2017 г.

Частното производство е образувано с правно основание по чл. 351, ал. 5 от НПК, по повод постъпила жалба от осъдения Б. Е. К., чрез адвокат З. Ш., против разпореждане от 30.10.2017 г. на съдията-докладчик по в.н.о.х.д. № 171/ 2017 г., по описа на Кърджалийски окръжен съд. С обжалваното разпореждане е върната касационна жалба на подсъдимия, подадена против окончателен въззивен съдебен акт.

Прокурор Антони Лаков от Върховна касационна прокуратура изразява писмено становище, че частната жалбата е неоснователна, тъй като въззивното решение не подлежи на обжалване по касационен ред.

Върховният касационен съд, след като разгледа жалбата и материалите по делото, за да се произнесе взе предвид следното:

Частната жалба е неоснователна.

С решение № 77 от 16.10.2017 г. по в.н.о.х.д. № 171/ 2017 г. Кърджалийският окръжен съд потвърдил присъда № 95 от 20.06.2017 г., по н.о.х.д. № 430/ 2017 г. на Кърджалийския районен съд, с която подсъдимият Б. Е. К. бил признат за виновен в престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК.

Обжалваното решение Кърджалийския окръжен съд не подлежи на самостоятелно обжалване по касационен ред, по аргумент от чл. 346, т. 2 от НПК. Съдебният акт на въззивната инстанция е окончателен и е влязъл в законна сила, като наказанието на осъдения К. подлежи на изпълнение. Недопустима е редовната процесуална намеса на върховната съдебна инстанция след приключен наказателен процес. Затова и частната жалба на осъдения се явява процесуално недопустима, поради което правилно е била върната от съдията-докладчик на въззивното дело. Атакуваното разпореждане от разпореждане от 30.10.2017 г. на съдията-докладчик по в.н.о.х.д. № 171/ 2017 г., по описа на Кърджалийски окръжен съд, е законосъобразно и следва да бъде потвърдено.

Осъденият Б. Е. К. може да предяви искане за възобновяване наказателното производство, по реда на глава тридесет и трета от НПК, пред Пловдивския апелативен съд.

Върховният касационен съд, Второ наказателно отделение, на основание чл. 351, ал. 6 от НПК

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ В СИЛА разпореждане от 30.10.2017 г. на съдията-докладчик по в.н.о.х.д. № 171/ 2017 г., по описа на Кърджалийски окръжен съд.

Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1. 2.