choosed database:exlege1_vkscurrdb:
Определение №147/27.11.2017 по дело №1190/2017 на ВКС, НК, II н.о.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 147

София, 27.11.2017 г.

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, Второ наказателно отделение, в закрито съдебно заседание на двадесет и седми ноември през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛЕНА АВДЕВА

ЧЛЕНОВЕ: 1. ТАТЯНА КЪНЧЕВА

2. БИСЕР ТРОЯНОВ

разгледа докладваното от съдия Троянов частно наказателно дело № 1190 по описа за 2017 г.

Частното производство е образувано с правно основание по чл. 351, ал. 5 от НПК, по повод постъпила жалба от осъдения Б. Е. К., чрез адвокат З. Ш., против разпореждане от 30.10.2017 г. на съдията-докладчик по в.н.о.х.д. № 171/ 2017 г., по описа на Кърджалийски окръжен съд. С обжалваното разпореждане е върната касационна жалба на подсъдимия, подадена против окончателен въззивен съдебен акт.

Прокурор Антони Лаков от Върховна касационна прокуратура изразява писмено становище, че частната жалбата е неоснователна, тъй като въззивното решение не подлежи на обжалване по касационен ред.

Върховният касационен съд, след като разгледа жалбата и материалите по делото, за да се произнесе взе предвид следното:

Частната жалба е неоснователна.

С решение № 77 от 16.10.2017 г. по в.н.о.х.д. № 171/ 2017 г. Кърджалийският окръжен съд потвърдил присъда № 95 от 20.06.2017 г., по н.о.х.д. № 430/ 2017 г. на Кърджалийския районен съд, с която подсъдимият Б. Е. К. бил признат за вино...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.