choosed database:exlege1_vkscurrdb:
Определение №109/30.11.2017 по дело №1212/2017 на ВКС, НК, III н.о.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 109

гр. София, 30 ноември 2017 гВърховният касационен съд на Република България, ІII НО, в закрито заседание, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: БЛАГА ИВАНОВА

ЧЛЕНОВЕ: МАЯ ЦОНЕВА

МИЛЕНА ПАНЕВА

при секретар

при становището на прокурора Антони Лаков

изслуша докладваното от

съдия ИВАНОВА частно наказателно дело № 1212 по описа за 2017 г

Производството е по чл. 43, т. 3 НПК.

С определение № 1620 от 15.11.2017 г, по НЧХД № 1783/17 по описа на Районен съд, Стара Загора, е прекратено съдебното производство и делото е изпратено на настоящата инстанция, с оглед упражняване на правомощията й по чл. 43, т. 3 НПК.

Прокурорът от ВКП е изразил становище, че делото следва да се разгледа от друг, еднакъв по степен съд.

Върховният касационен съд, III НО, за да се произнесе, взе предвид следното:

Съдебното производство е образувано пред Районен съд, Стара Загора, по частна тъжба на Б. Х. Б. срещу П. Б. Д. за престъпление „обида”. Делото е подсъдно на Районен съд, Стара Загора, по правилата на местната подсъдност. Делото е разпределено на съдия З. М., който го е насрочил в открито съдебно заседание за 28.09.2017 г. В съдебно заседание на посочената дата подсъдимата Д. е заявила, че прави отвод на съдията, като е из...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи
No law branches!