currdb:
Определение №108/30.11.2017 по дело №1125/2017 на ВКС, НК, III н.о.

№ 108

София, 30 ноември 2017 г.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, трето наказателно отделение, в закрито съдебно заседание на двадесети ноември две хиляди и седемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА АТАНАСОВА

ЧЛЕНОВЕ: АНТОАНЕТА ДАНОВА

КРАСИМИРА МЕДАРОВА

при секретаря

при становището на прокурора от ВКП Ивайло Симов,

като изслуша докладваното от съдия Дaниела Атанасова н.ч.д. №1125/2017 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството пред ВКС е инициирано на основание чл. 44, ал. 1 от НПК, по повод постановено разпореждане № 5960 от 24.10.2017 г. по н.ч.д. № 4823/2017 г. на Софийския градски съд, с което е прекратено производството по делото и е повдигнат спор за подсъдност.

В писмено становище, прокурор от Върховната касационна прокуратура на Република България изразява становище, че делото е подсъдно на Окръжен съд – гр. Разград.

Върховният касационен съд, в рамките на предоставените му от процесуалния наказателен закон правомощия, за да се произнесе взе предвид следното:

В Окръжен съд – тр. Разград е било образувано ч.н.д. № 336/2017 г. по реда на Закона за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции (ЗПИИРКОРНФС) по повод решение на районен съд в Вюрцбург, Федерална република Германия, за налагане на финансова санкция...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи
No law branches!