currdb:
Определение №208/04.12.2017 по дело №4294/2017 на ВКС, ГК, II г.о.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 208

С., 04.12. 2017 г.

Върховният касационен съд на Република България, второ гражданско отделение в закрито заседание на двадесет и трети ноември две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ

ЧЛЕНОВЕ: ЗЛАТКА РУСЕВА

ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА

изслуша докладваното от съдията Пламен Стоев ч. гр. дело № 4294 по описа за 2017 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 2 ГПК.

Образувано е по частна жалба на Д. Т. Г., Г. Т. Е. и Ц. П. Е. от [населено място] срещу определение № 165/31.08.2017 г. по ч.гр.д. № 3083/2017 г. на Върховния касационен съд, І г.о., с което е оставена без разглеждане като недопустима частната жалба на жалбоподателите срещу определение № 270 от 23.06.2016 г. по гр. д. № 1948/2016 г. на Върховния касационен съд, ІІ г.о., постановено в производство по чл.288 ГПК, и е прекратено производството по делото.

В частната жалба се правят оплаквания за неправилност на обжалваното определение и се иска отмяната му.

Ответникът по частната жалба В. Ю. М. счита същата за неоснователна, а останалите ответници - И. Г. Е., Т. И. Е., М. Г. Г., С. С. К., В. С. К., Н. Н. М., М. Н. М., Ц. Н. Е., Г. Н. Е. и Д. Н. В. не вземат становище по нея.

Върховният ка...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.