choosed database:exlege1_vkscurrdb:
Определение №419/04.12.2017 по дело №1936/2017 на ВКС, ГК, IV г.о.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 419

гр. София, 04.12.2017 година

Върховният касационен съд на Република България, гражданска колегия, трето отделение в закрито заседание на дванадесети октомври две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СИМЕОН ЧАНАЧЕВ

ЧЛЕНОВЕ: ДИАНА ХИТОВА

АЛЕКСАНДЪР ЦОНЕВ

изслуша докладваното от председателя СИМЕОН ЧАНАЧЕВ гр. дело № 1936 по описа за 2017 г. на четвърто гражданско отделение.

Производството е по чл. 288 ГПК, образувано по касационна жалба на Г. Р. Р., Денка П. Р. и Н. Г. Р., чрез адвокат П. Т. Т. против решение № 29 от 09.01.2017 г. по гр. дело № 1859/2016 г. на Пловдивски окръжен съд.

Върховният касационен съд /ВКС/, състав на гражданска колегия, трето отделение, за да се произнесе взе предвид следното:

В изложението по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК към касационната жалба е поставен следният въпрос: „Включва ли се в кръга на лицата, легитимирани да получат обезщетение за неимуществени вреди от смъртта на техни близки, брата на починалия ?”.

Преценката относно допускането на касационното обжалване е обусловена от решението, което следва да бъде прието от ОСНКГКТК на ВКС по тълкувателно дело № 1/2016 г. на ОСНКГКТК на ВКС по въпроса: „Кои лица са материално легитимирани да получат обезщетение за неимуществени вреди при причинена смърт на техен бл...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи
No law branches!