currdb:
Определение №462/06.12.2017 по дело №2563/2017 на ВКС, ГК, III г.о.

№ 462

гр. София, 06.12.2017 година

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД - Трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на деветнадесети октомври през две хиляди и седемнадесета година в състав:

Председател: Симеон Чаначев

Членове: Диана Хитова

Александър Цонев

като изслуша докладваното от съдията Александър Цонев ч. гр. д. № 2563/2017 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 2 ГПК.

Образувано е по частна жалба от адв. П. К., процесуален представител на С. Н. Н., срещу Определение № 182 от 06.03.2017 г. по гр. д. № 1409/2016 г. по описа на Окръжен съд – Стара Загора, с което е оставено без уважение искането за изменение на решение № 410 от 21.12.2016 г., постановено по същото дело, в частта му за разноските, като жалбоподателят е осъден да заплати на Т. И. Н., на основание чл. 78 ГПК разноски по делото пред Окръжен съд – Стара Загора в размер на 1800,00 лeвa.

В частната жалба се правят оплаквания за неправилност и незаконосъобразност на обжалваното определение. Излага се становище за прекомерност на присъдения размер на разноските за адвокатско възнаграждение поради ниска фактическа и правна сложност на делото и липса на надлежна преценка от страна на Окръжен съд – Стара Загора.

Ответникът по частната жал...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи
No law branches!