currdb:
Определение №571/06.12.2017 по дело №1943/2017 на ВКС, ГК, I г.о.

Определение по гр.д. на ВКС , І-во гражданско отделение стр.4

1943_17_opr_288_229(2)izr2_gpc

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 571

София, 06.12.2017година

Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 15.11.2017 г. в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Бранислава Павлова

ЧЛЕНОВЕ: Теодора Гроздева

Владимир Йорданов

разгледа докладваното от съдия Йорданов

гр.дело N 1943 /2017 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 288 ГПК и е образувано по две касационни жалби срещу въззивно решение №1691 от 04.08.2016 г. по гр. д. № 3557 /2015 г. на Софийски апелативен съд, г. о,, с което е обезсилено изцяло първоинстанционно решение от 05.09.2014 г., постановено по гр.д. № 3710 /2008 г. на Софийски градски съд. и делото е върнато на същия съд за разглеждане от друг състав.

Едната касационна жалба е подадена на 21.09.2016 г. от М. Х. Х., В. Р. Й., Т. Р. Х., К. Н. Б., Б. Н. А., Седефка Д. З., Д. Д. Д., К. Д. Й., С. П. Зарева, М. Й. Д., П. Д. П., Т. Д. Г., М. Х. И..

Другата касационна жалба е подадена на 24.02.2017 г. от М. М. С., В. М. С. и М. Й. С..

Двете касационни жалби са с идентично съдържание. Жалбоподателите твърдят, че въззивното решение е недопустимо, тъй като е постановено по отношение на неправосубектна страна - Т...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.