currdb:
Определение №288/06.12.2017 по дело №1726/2017 на ВКС, ТК, II т.о.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е№ 288София, 06.12.2017 година

Върховен касационен съд на Република България, Търговска колегия, в закрито заседание на двадесет и девети ноември две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:КАМЕЛИЯ ЕФРЕМОВА

ЧЛЕНОВЕ:БОНКА ЙОНКОВА

ЕВГЕНИЙ СТАЙКОВ

изслуша докладваното от съдия Камелия Ефремова т. д. № 1726/2017 година

Производството е по чл. 288 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на Б. К. К. и Б. К. К., двамата от [населено място], срещу решение № 123 от 18.04.2017 г. по в. гр. д. № 1037/2017 г. на Старозагорски окръжен съд, с което е потвърдено решение № 1026 от 11.11.2016 г. по гр. д. № 2235/2016 г. на Старозагорски районен съд. С първоинстанционния акт са уважени предявените от [фирма], [населено място] срещу Т. А. Ж. от [населено място] (солидарен длъжник на кредитополячателя [фирма]) и касаторите Б. К. К. и Б. К. К., в качеството им на наследници на К. Н. К. (солидарен длъжник на кредитополячателя [фирма]), искове с правно основание чл. 422 ГПК, като по отношение на настоящите касатори е признато за установено, че всеки от тях дължи на банката-ищец сумата 10 100 лв. – главница по договор за банков револвиращ кредит № 091 от 10.05.2006 г. с анекси към него, и сумата 2 450.83 лв. – договорна лихва за периода 20.09.2013 г. – 30...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи
No law branches!