currdb:
Определение №240/06.12.2017 по дело №4562/2017 на ВКС, ГК, I г.о.

ч. гр. д. № 4562/2017 г. ВКС на РБ, ГК, І г. о.О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 240

София, 06.12.2017 година

Върховният касационен съд на Република България, гражданска колегия, първо отделение в закрито заседание, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖАНИН СИЛДАРЕВА

ЧЛЕНОВЕ: ДИЯНА ЦЕНЕВА

ВАНЯ АТАНАСОВАизслуша докладваното от съдия Ж. Силдарева ч. гр. д. № 4562/2017 г.

Производството е по чл. 274, ал. 3, т. 1 ГПК.

Образувано е по частна касационна жалба, подадена от адв. Р. Н. в качеството на процесуален представител на Р. Р. Р. против определение № 218/13.10.2017 г., постановено по ч. гр. д № 236/2017 г. от Окръжен съд - Силистра, с което е потвърдено определение № 2818 от 20.09.2017 г. по гр. д. № 863/2017 г. по описа на Районен съд – Силистра.

В жалбата се правят оплаквания за неправилност на атакуваното определение и се иска неговата отмяна.

След дадени указания на администриращия съд е приложено изложение на основанията за допускане на касационно обжалване, в което е формулиран въпросът: „При искова претенция по чл. 124 ГПК допустимо ли е да се позовем на предварително искане за назначаване на техническа експертиза по която вещото лице след като се запознае с писмените доказателства, извърши оглед на място и геодезично заснемане да изработи комбинирана скица за пълна или частична идентичност на границите на проце...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи