currdb:
Определение №745/06.12.2017 по дело №2569/2017 на ВКС, ТК, II т.о.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 745

гр. София, 28.11.2017 год.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение, в закрито заседание на двадесет и осми ноември през две хиляди и седемнадесета година, в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА

ЧЛЕНОВЕ: КОСТАДИНКА НЕДКОВА

АННА БАЕВА

като изслуша докладваното Костадинка Недкова ч. т. д. N 2569 по описа за 2017г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 274 ал.2, изр.1 вр. ал. 1, т. 2 ГПК.

Образувано е по частна жалба на [фирма] срещу определение № 2736 от 15.08.2017г. по ч.т.д. № 3856/2017г. на Апелативен съд - София, с което е оставена без разглеждане частна жалба на дружеството – вх. № 98821/24.07.2017г., против определение от 23.06.2017г. по т.д. № 1315/ 2017г. на Софийски градски съд, с което е обявен проекта за доклад по делото, приети са представените от [фирма] с молбата по чл.625 ТЗ писмени доказателства и е оставено без уважение искането на [фирма] с правно основание чл.183 ГПК.

Частният жалбоподател иска отмяна на определението като неправилно по съображения, подробно изложени в частната жалба.

Върховен касационен съд, Търговска колегия, Първо отделение, като прецени данните по делото и доводите на страните, приема следнот...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи