currdb:
Определение №241/06.12.2017 по дело №4064/2017 на ВКС, ГК, I г.о.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 241

София, 06.12.2017 г.

Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение в закрито заседание, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖАНИН СИЛДАРЕВА

ЧЛЕНОВЕ : ДИЯНА ЦЕНЕВА

ВАНЯ АТАНАСОВА

разгледа докладваното от съдията Д. Ценева ч.гр.д. № 4064/2017 г. по описа на ВКС, І г.о. и за да се произнесе, взе предвид :

Производството е по чл. 274, ал.3 ГПК.

Образувано е по частна касационна жалба, подадена от адв. Св. М. като пълномощник на Ф. С. Х., Б. Д. Й., М. Ц. Б. и А. Г. П. против определение № 299 от 03.08.2017 г. по ч.гр.д. № 5583/2017 г. на Софийски градски съд. В жалбата са наведени доводи за неправилност на същото като постановено при допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила.

Искането за допускане на касационно обжалване на определението е мотивирано с твърдение, че с него съдът се е произнесъл по въпроса за предпоставките на чл. 47, ал.6 и чл. 48 ГПК за назначаване на особен представител на ответника на разноски на ищеца в противоречие с практиката на ВКС- ТР № 2/2013 г. на ОСГТК на ВКС и ТР № 6/2012 от 06.11.2013 г. на ОСГТК на ВКС.

По делото не са постъпили становища от ответните страни.

Върховният касационен съд, състав на първо гражданско отделение, за да се пр...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.