currdb:
Определение №586/06.12.2017 по дело №3723/2017 на ВКС, ГК, IV г.о.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 586

София 06.12.2017 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, Четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и девети септември, две хиляди и седемнадесета година в състав:

Председател: МАРИО ПЪРВАНОВ

Членове: МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА

ЕРИК ВАСИЛЕВ

изслуша докладваното от съдията МАРИО ПЪРВАНОВ

ч. гр. дело №3723/2017 г.

Производството е образувано по частна жалба вх. №4419 от 20.04.2017 г. на Ц. В. Х., [населено място] б., срещу определение № 101 от 04.04.2017 г. по гр. дело № 692/2017 г. на Върховния касационен съд, Трето гражданско отделение, с което не е допусната до разглеждане молба с вх. № 58 от 09.01.2017 г. на Ц. В. Х. за отмяна на влязло в сила решение по гр. дело 87/2012 г. на Плевенския окръжен съд.

Жалбоподателят излага доводи, че е наследник не само по завещание, но и по закон на Ж. А. И., като не е могъл в предоставения му от ВКС срок да ангажира доказателства за това.

Ответниците М. Ц. П. и Г. П. П., двамата от [населено място] б., оспорват частната жалба.

Ответниците Н. И. Б. и В. И. Б., двамата от [населено място] б., оспорват частната жалба.

Подадената частна жалба е допустима, а разгледана по същество е основателна.

С определение 101 от 04.04.2017 г. по гр. дело № 692/2017 г. Върховният касационен съд, състав на Трето гражданско отделение, не е допуснал до разглеждане молба с вх. № 58 от 09.01.20...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.