currdb:
Определение №1135/06.12.2017 по дело №2535/2017 на ВКС, ГК, IV г.о.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 1135

София, 06.12.2017 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, Четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на петнадесети ноември, две хиляди и седемнадесета година в състав:

Председател: ВЕСКА РАЙЧЕВА

Членове: СВЕТЛА БОЯДЖИЕВА

ЕРИК ВАСИЛЕВ

като изслуша докладваното от съдия Ерик Василев гр.д. № 2535 по описа за 2017 година, за да се произнесе взе предвид следното:

Производство по чл.288 ГПК, вр. § 74 от ПЗР на ЗИДГПК.

Образувано е по касационна жалба на П. И. П., приподписана от адвокат С. З., срещу решение № 174 от 18.01.2017 г. по в.гр.д. № 479/2016 г. на Апелативен съд Б., с което се отменя частично решение № 370 от 12.08.2016 г. по гр.д. № 1772/2015 г. на Окръжен съд Бургас в частта, с която се отхвърля предявения иск от Й. Ж. Л. и А. Д. В. срещу П. И. П., на основание чл.92, ал.1 ЗЗД, за сумата от по 37 500 лева за всеки от ищците, представляваща неустойка за забава в периода от 16.08.2014 г. до 22.04.2015 г., ведно със законни лихви от 19.10.2015 г. до изплащането и вместо това е уважен иска в тази част.

В касационната жалба се твърди, че въззивното решение е постановено в противоречие с материалния закон, при съществено нарушение на съдопрозводствените правила и...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.