currdb:
Определение №575/06.12.2017 по дело №2013/2017 на ВКС, ГК, I г.о.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 575

гр. София, 06.12.2017 г.

Върховният касационен съд на Република България, Първо гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и осми ноември две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖАНИН СИЛДАРЕВА

ЧЛЕНОВЕ: ДИЯНА ЦЕНЕВА

ВАНЯ АТАНАСОВА

изслуша докладваното от съдията Ж. Силдарева гр. д. № 2013/2017 год.

Производството е по чл. 288 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на Ц. Д. С., приподписана от адв. С. С., против решение № 8/16.01.2017 г. по в. гр. д. № 402/2016 г. по описа на Окръжен съд – Кюстендил, с което е потвърдено решение № 357/06.06.2016 г. по гр.д № 248/2015 г. по описа на Районен съд – Кюстендил, с което са отхвърлени претенциите по исковете с правно основание чл. 108 ЗС против Д. С. П., Г. Д. С. и Д. Д. Б. да предадат владението, съответно на 67.58 кв. м., 75.00 кв. м. и 6.00 кв. м. от имота й, представляващ жилищна територия с площ от 0,864 кв. м., находящ се в местността „Г. река“, в землището на [населено място], съставляващ имот № 055002 по КВС на същото село, при граници и съседи: имот № 055008 – собственост на Д. П., имот № 276001 – друга селищна територия на [населено място], имот № 055018 – нива на Ц. С. и имот № 055017 – вътрешна река на Държавата – МОСВ.

В жалбата с...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.