currdb:
Определение №212/06.12.2017 по дело №3439/2016 на ВКС, ГК, II г.о.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 212

София, 06.12.2017 г.

Върховният касационен съд на Република България, Второ

гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на четвърти декември две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА

ЧЛЕНОВЕ: СНЕЖАНКА НИКОЛОВА

ГЕРГАНА НИКОВА

изслуша докладваното от съдията Балевска

гр. дело № 3439/2016 година и за да се произнесе взе предвид:

Производството е по чл. 248 ал. 1 ГПК.

С молба вх. № 2158/ 27.07.2017 г. М. И. Х., чрез процесуалния му представител адвокат И. И. АК-Т., е поискал допълване Решение № 61 от 13.07.2017 г., в частта за разноските , съдържаща искане за определяне размера на дължимите държавни такси за първата съдебна инстанция по предявения от М. И. Х. срещу И. И. М. и К. И. Х. иск с правно основание чл. 346 ГПК вр.с чл. 12 ал. 2 ЗН. Молителят счита, че присъдената по реда на чл. 355 ГПК в полза на РС-Омуртаг държавна такса следва да бъде съобразена с резултата от касационното обжалване на въззивното решение по предявения в делбеното производство иск по сметки и постигнатия частично позитивен резултат в негова полза.

Насрещните страни И...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.