currdb:
Определение №211/06.12.2017 по дело №4532/2017 на ВКС, ГК, II г.о.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е№211

гр. София, 06.12.2017 годинаВ И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на пети декември през две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Красимир Влахов

ЧЛЕНОВЕ: Камелия Маринова

Веселка Марева

като изслуша докладваното от съдия Веселка Марева гр.д.№ 4532 по описа за 2017 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производство по чл. 307, ал.1 ГПК.

Делото е образувано по молба от 25.08.2017г., подадена от Й. И. Д. от [населено място], с която се иска отмяна на основание чл.303, ал.1, т.1 ГПК на решение № 505 от 21.02.2003г. по гр.д. № 373/2002г. на 5-членен състав на Върховния касационен съд, с което е оставена без разглеждане подадената от нея молба за отмяна на основание чл. 231, б.“а“ ГПК на влязлото в сила решение № 2595 от 09.03.1998г. по гр.д. № 119/1997г. на Върховния касационен съд, IVг.о. С последното по реда на чл. 225 ГПК/отм., в редакцията до изменението в ДВ бр. 124/1997г./ е отменено решение от 28.10.1996г. по гр.д. № 859/1996г. на Софийския окръжен съд и вместо това е постановено ново, с което е признато за установено по отношение на молителката, че договорът за продажба на държавен недвижим имот, сключ...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.