currdb:
Определение №214/06.12.2017 по дело №4060/2017 на ВКС, ГК, II г.о.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№214

София, 06.12.2017 г.

Върховният касационен съд на Република България, второ гражданско отделение в закрито заседание на пети декември през две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Красимир Влахов

ЧЛЕНОВЕ: Камелия Маринова

Веселка Марева

изслуша докладваното от съдията Веселка Марева ч. гр. дело № 4060 по описа за 2017 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 3, т.1 ГПК.

Образувано е по частна касационна жалба на С. С. Х. от [населено място] срещу определение № 14 493 от 11.07.2014 г. по ч.гр.д. № 9929/2014 г. на Софийския градски съд, IV с-в, частта му, с която е потвърдено определение № 53 от 03.10.2012 г., постановено по гр.д.№ 32437/2010 г. на Софийския районен съд за прекратяване на производството по делото поради оттегляне на иска.

Жалбоподателката счита определението за неправилно и необосновано. Сочи, че в молбата за оттегляне на иска не е уточнено кой от всички предявени искове се оттегля; обръща внимание, че ищцата е заявила, че „оттегля предявения иск”, а съдилищата в постановените актове са посочили, че тя „оттегля предявените искове”, което създава неяснота. Освен това намира, че е налице празнота в закона по отношение срока, в който следва да се проведе първото съдебно заседание по делото - в случая такова не е проведено повече от две години от завеждан...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи