currdb:
Определение №149/06.12.2017 по дело №1173/2017 на ВКС, НК, II н.о.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 149

София, 06.12.2017 г.

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, Второ наказателно отделение, в закрито съдебно заседание на шести декември през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛЕНА АВДЕВА

ЧЛЕНОВЕ: 1. БИСЕР ТРОЯНОВ

2. ПЕТЯ ШИШКОВА

разгледа докладваното от съдия Троянов частно наказателно дело № 1173 по описа за 2017 г.

Производството е по реда на чл. 351, ал. 6 от НПК, по повод постъпилата частна жалба на подсъдимия М. К. З., чрез неговия защитник адв. С. Ш., против разпореждане от 29.09.2017 г. на съдията-докладчик по в.н.о.х.д. № 354/2017 г., по описа на Бургаски окръжен съд, с което е върната касационната им жалба против въззивния съдебен акт. Жалбоподателите сочат довод за неправилно връщане, тъй като касационната жалба е отговаряла на изискванията на чл. 351, ал. 5 от НПК.

Прокурор Тома Комов от Върховната касационна прокуратура изразява писмено становище за неоснователност на частната жалба.

Върховният касационен съд, Второ наказателно отделение, за да се произнесе взе предвид следното:

С въззивна присъда № 129 от 12.05.2017 г. по в.н.о.х.д. № 354/2017 г. Бургаският окръжен съд частично отменил първоинстанционния съдебен акт и оправдал подсъдимия З. по обвинението м...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.