currdb:
Определение №587/06.12.2017 по дело №4411/2017 на ВКС, ГК, IV г.о.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 587

гр. София 06.12.2017 г.

Върховният касационен съд на Република България, Четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на пети декември две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:СТОИЛ СОТИРОВ

ЧЛЕНОВЕ: ВАСИЛКА ИЛИЕВА ЗОЯ АТАНАСОВА

изслуша докладваното от съдията ВАСИЛКА ИЛИЕВА

ч.гр.дело № 4411/2017 год.

Производство по чл. 274, ал. 2 ГПК.

Образувано е по частна жалба на Й. Й. С. против определение № 333/05.07.2017 г. по ч.гр.д № 2121/2017 г. по описа ВКС, IV г.о., с което е оставена без разглеждане частната му касационна жалба вх.№ 3559/11.04.2017 год. против определение № 128/29.03.2017 г. по гр.д. № 859/2015 г. на Окръжен съд – Велико Търново. В частната жалба не се съдържат конкретни оплаквания в какво се състои порочността на обжалвания съдебен акт.

В срока по чл. 276, ал. 1 ГПК е постъпил писмен отговор от П. Ц. Т..

Върховният касационен съд, Четвърто гражданско отделение, за да се произнесе по частната жалба съобрази следното:

Жалбата е постъпила в срок, изхожда от процесуално легитимирана страна, против определение, преграждащо развитието на делото, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.

С атакуваното определение пр...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.