currdb:
Определение №421/06.12.2017 по дело №3135/2017 на ВКС, ГК, IV г.о.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 421

София, 06.12.2017 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, Четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на пети декември, две хиляди и седемнадесета година в състав:

Председател: ВЕСКА РАЙЧЕВА

Членове: СВЕТЛА БОЯДИЕВА

ЕРИК ВАСИЛЕВ

като изслуша докладваното от съдия Ерик Василев гр.д. № 3135 по описа за 2017 г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производство по чл.288 ГПК, вр. § 74 от ПЗР на ЗИДГПК.

Образувано е по касационна жалба вх. № 7223/19.05.2017 г. на П. на Р. Б. срещу въззивно решение № ІІІ-34 от 27.04.2017 г. по в.гр.д. № 291/2017 г. на Окръжен съд Бургас в частта, в която частично се потвърждава решение № 1997/09.12.2016 г. по гр.д. № 4033/2016 г. на Районен съд Бургас за уважаване на предявения иск от Й. П. К. за обезщетение на неимуществени вреди от 7000 лева и 5100 лева - за имуществени вреди.

В касационна жалба се твърди, че въззивният съд се е произнесъл по обуславящи изхода на делото правни въпроси в противоречие с практиката на Върховния касационен съд, които се решават противоречиво от съдилищата и са от значение за точното прилагане на закона и за развитието на правото, по смисъла на чл.280, ал.1, т.1, т.2 и т.3 ГПК.

Ответникът по касационната жалба Й. П. К. не взема становище.

Преценкат...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.